آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)- درباره نشریه
درباره‌ی نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مرکز آمار ایران با توجه به اهداف و رسالت خود و به‌منظور پیشرفت و فراگیر شدن علم آمار در سطح عموم جامعه، با همکاری پژوهشکده‌ی آمار اقدام به تأسیس مجله‌ی «آمار» (دوماهنامه‌ی تحلیلی- پژوهشی) نموده است. این مجله‌ سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده‌ی عموم مردم و مسئولین ارایه نماید.

نشانی مطلب در وبگاه آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی):
http://amar.srtc.ac.ir/find-1.40.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب