آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زمینه‌های فعالیت این مجله عبارت‌اند از:

  • تحلیل آماری سری‌های زمانی؛
  • مقالات علمی کوتاه و خلاصه‌ی نتایج طرح‌های آمارگیری و فعالیت‌های آماری؛
  • موضوع‌های مرتبط با ارتقای فرهنگ و سواد آماری؛
  • گزارش‌های تحلیلی؛
  • گزارش‌های خبری در حیطه‌ی نظام آماری کشور؛
  • معرفی مراکز آماری کشورها و سازمان‌های بین‌المللی؛
  • معرفی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی و ... ؛
  • اخبار، تازه‌های آمار.
نشانی مطلب در وبگاه آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی):
http://amar.srtc.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب