آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات پژوهشکده‌‌ی آمار پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی):
http://amar.srtc.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب